Juridiskt meddelande och sekretesspolicy

Användare och besökare av digitalprogramvara uppmärksammas av juridiska meddelanden i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6, 3 och 19 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för den digitala ekonomins förtroende, känt som LCEN.

Tillgång till och användning av denna webbplats är föremål för följande juridiska meddelanden och tillämpliga lagar.

1. Tillgänglighet

Webbplatsen ger användare 24 timmar om dygnet / 7 dagar i veckan tillgång, om inte avbruten eller planerad, för underhållsändamål eller i händelse av en force majeure.

Om det är omöjligt att komma åt webbplatsen på grund av tekniska problem, lovar företaget att göra sitt bästa för att återfå tillgång till webbplatsen.

2. Computer och Frihetslagen

Denna webbplats har förklarats för Den nationella kommissionen för datavetenskap och friheter, och är i överensstämmelse med bestämmelserna i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om datorisering, filer och friheter

3. Cookies Policy

digitalprogramvara kan använda "cookies"-teknik för att bearbeta trafikstatistik och trafikinformation, underlätta navigering och förbättra sina tjänster i enlighet med användarnas bekvämlighet.

Enligt eu-lagstiftningen har digitalprogramvara uppdaterat sin sekretesspolicy. Användare är fria att antingen acceptera eller avvisa cookies från webbplatser genom att ändra sina webbläsarparametrar.

Juridisk information

1. Visa plats.

Enligt artikel 6 i lag nr 2004–575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin står det klart för användare av digitalprogramvara:s webbplats att olika intressenter har en identitet i samband med sin undersökning och uppföljning:

Owner :Elektronik Billiger UG (haftungsbeschränkt) - GmbH - Kösliner Weg 13, 22850 Norderstedt

Författare : digitalprogramvara.se

Företagets representant: : Julia Savilev

Webbplatsadministratör : digitalprogramvara.se - [email protected]

Värd: OVH - 2 Kellermann Street - 59100 Roubaix - France.

Skattenummer : 11/290/29897

Momsregistrering : DE 306042677

Registrerad vid Kyles tingsrätt, Bokens handelsregister (HRB) 17611

2.Allmänna villkor för webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls.

Användningen av digitalprogramvara webbplats inkluderar fullständigt godkännande av de allmänna användarvillkor som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, vilket är anledningen till att användare av digitalprogramvara uppmanas att regelbundet besöka webbsidan.

Denna webbplats är vanligtvis tillgänglig för användare när som helst. Elektronikbiliger UG kan dock besluta att bryta ner det på grund av tekniskt underhåll, som sedan kommer att försöka kommunicera med användarna innan intervention tillkännage datum och tid för ingripandet.

3. Beskrivning av de tillföljande tjänsterna.

digitalprogramvara strävar efter att ge information om företagets samtliga verksamheter.

Elektronikbiliger UG vill tillhandahålla digitalprogramvara med korrekt information. Den kan dock inte hållas ansvarig för brister, brister och ineffektivitet i moderniseringen, vare sig genom dess faktum eller genom externa partner som tillhandahåller sådan information.

All information som avses på digitalprogramvara kan komma att ändras och endast anges som en indikation. Dessutom är informationen om digitalprogramvara inte uttömmande. De kommer att få ändras när de läggs ut på nätet.

4. Avtalsenliga begränsningar av tekniska uppgifter.

Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för fysiska skador i samband med användningen av den. Dessutom samtycker användaren till att komma åt webbplatsen med hjälp av modern utrustning, som inte innehåller några virus och med den senaste uppdaterade generationens webbläsare.

5. Immateriella rättigheter och förfalskningar.

Elektronikbiliger UG äger rätten att använda alla element som finns på digitalprogramvara, inklusive text, bilder, grafik, logotyper, symboler, ljud och mjukvara.

Mångfaldigande, återgivning, modifiering, publicering eller ändring av någon eller alla delar av webbplatsen, oavsett de medel eller processer som används, ska vara förbjudna utan föregående skriftligt tillstånd från Elektronikbilleiger UG.

6. Ansvarsbegränsningar.

Elektronikbiliger UG kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador på användarens utrustning vid åtkomst till digitalprogramvaras webbplats, till följd av användning av utrustning som inte uppfyller specifikationerna i punkt 4, eller uppkomsten av en defekt eller inkompatibilitet.

Elektronikbiliger UG kan inte hållas ansvarig för följdskador (t.ex. marknadsförlust eller förlust av möjligheter) till följd av användning av digitalprogramvara.

digitalprogramvara ställer interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktytan) till användarnas förfogande. Elektronikbiliger UG förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort allt innehåll som publiceras i detta utrymme och som strider mot gällande lag, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I förekommande fall förbehåller sig Elektronikbilleiger UG också rätten att ifrågasätta användarens civilrättsliga och/eller straffrättsliga ansvar, särskilt när det gäller ett rasistiskt, stötande, ärekränkande eller pornografiskt meddelande, oavsett de medel som används (text, fotografi ...).

7. Hantering av personuppgifter.

Personuppgifter skyddas särskilt genom lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 och artikel L.226-13 i strafflagen och Europadirektivet av den 24 oktober 1995.

Med digitalprogramvara kan URL för länkar som användaren har åtkomst till, användarens åtkomstleverantör och användarens IP-adress samlas in.

Elektronikbiliger UG samlar under alla omständigheter in personlig information endast för användare för vissa tjänster som tillhandahålls av digitalprogramvara. Användaren ger denna information med fullständig kunskap om fakta, särskilt när användaren fortsätter med att ange data själv. Det står sedan klart för användaren av digitalprogramvara skyldigheten eller underlåtenhet att lämna denna information.

Ingen personlig information publiceras på användaren av digitalprogramvara webbplats utan hans / hennes vetskap, utbyte, överföring, tilldelning eller försäljning till någon tredje part support. Endast antagandet att Montis Nunitius kommer att återställas och dess rättigheter kommer att göra det möjligt att överföra sådan information till den potentiella köparen, som i sin tur kommer att ges samma skyldighet att lagra och ändra uppgifter i förhållande till användaren av digitalprogramvara.

Databaser skyddas enligt bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om överlämnande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

8. Hyperlänkar och cookies.

digitalprogramvara webbplats innehåller ett antal hypertext länkar till andra webbplatser, som utarbetats med tillstånd från Elektronikbilleiger UG. Elektronikbiliger UG har dock inte möjlighet att kontrollera innehållet på de besökta webbplatserna, och bär därför inget ansvar för detta faktum.

Navigering på digitalprogramvara kan orsaka att filer (cookies) installeras på användarens dator. En cookie är en liten fil, som inte tillåter användaren att identifieras, men registrerar information om förflyttning av en dator på en webbplats. De uppgifter som erhålls på detta sätt är avsedda att underlätta efterföljande navigering på platsen och är också avsedda att tillåta olika åtgärder för närvaro.

Om du vägrar att installera en cookie kan det vara omöjligt att få tillgång till vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator på följande sätt, för att vägra att installera cookies:

Använda Internet Explorer: Verktygsflik (växlingsformat diagram i övre högra hörnet) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj att blockera alla cookies. Bekräfta OK.

Använda Firefox: Längst upp i webbläsarfönstret klickar du på Firefox-knappen och går sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess och ange lagringsreglerna till: Använd de anpassade inställningarna för posten. Slutligen avmarkerar du den för att inaktivera cookies.

Användning av Safari: Klicka på webbläsarens övre högra del i menydiagrammet (cog). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess. I avsnittet "Cookies" kan du blockera cookies.

Under Krom: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (markerad med tre vågräta linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Inställningar i avsnittet Sekretess. På fliken Sekretess kan du blockera cookies.

9. Tillämplig lag och jurisdiktion.

Alla tvister om användningen av digitalprogramvara regleras av tysk lag. De behöriga domstolarna i Norderstedt har exklusiv behörighet.

10. De berörda huvudlagarna.

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad genom lag nr 801 av den 6 augusti 2004 om behandling av uppgifter, handlingar och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

11. Lexicon.

Användare: Den Internetanvändare som är ansluten med ovannämnda webbplats.

Personlig information: "Uppgifter som på något sätt, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som omfattas av lagen" (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).