Sekretesspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats https://digitalprogramvara.se och för ditt intresse för vårt företag och våra erbjudanden. Trots noggrann innehållskontroll tar vi inte på oss något ansvar för externa kopplingar till externt innehåll, eftersom vi inte initierade överföringen av denna information, inte valde eller ändrade mottagaren av den överförda informationen och inte ändrade själva den överförda informationen.

Skyddet av dina personuppgifter under insamlingen, behandlingen och användningen vid ditt besök på våra Internetsidor är en viktig fråga för oss och genomförs inom ramen för de rättsliga bestämmelserna, som ni kan få mer information om, t.ex. på www.bfdi.bund.de.

I det följande förklarar vi för er vilken information vi samlar in under ert besök på vår webbplats och hur denna information används:

 1. Insamling och lagring av personuppgifter samt arten och syftet med deras användning

  1. Vid besök på webbplatsen

   Varje gång en kund (eller annan besökare) kommer åt vår webbplats, skickas informationen automatiskt till vår webbplats via webbläsaren som används på din slutenhet (dator, bärbar dator, surfplatta, smartphone osv.). Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil.

   Följande data registreras utan ditt ingripande och lagras tills de tas bort automatiskt:

   • (pseudonymiserad) IP-adress till den dator som begär det, samt enhets-ID eller individuell enhetsidentifiering och enhetstyp.
   • Namn på den hämtade filen och den överförda datavolymen samt datum och tid för hämtningen.
   • Meddelande om lyckad hämtning,
   • Begärande domän,
   • Beskrivning av den typ av webbläsare som används och, i förekommande fall, terminalenhetens operativsystem samt namnet på leverantören av åtkomst.
   • Din webbläsarhistorik och standardblogginformation,
   • Platsdata, inklusive platsdata från din mobila enhet. Observera att på de flesta mobila enheter kan du styra eller inaktivera användningen av positioneringstjänster på inställningsmenyn för den mobila enheten.

   Vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. f DSF för insamling av uppgifter bygger på följande syften:

   • För att säkerställa en smidig anslutning och bekväm användning av webbplatsen skan,
   • Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet samt
   • för andra administrativa ändamål.

   Vi använder inte under några omständigheter de insamlade uppgifterna för att dra slutsatser om din person.

  2. När du använder vårt kontaktformulär

   För frågor av något slag erbjuder vi er möjligheten att kontakta oss via ett formulär som finns på webbplatsen. Åtminstone en giltig e-postadress och ditt namn krävs så att vi vet vem begäran kommer från och kan besvara den. Ytterligare information kan lämnas frivilligt.

   Databehandling i syfte att kontakta oss utförs i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. en DSF på grundval av ditt frivilliga samtycke.

   Personuppgifter som samlats in av oss för användning av kontaktformuläret raderas automatiskt när din begäran har slutförts.

  3. När ett avtal ingås

   När du ingår ett avtalsförhållande på vår webbplats (t.ex. registrering på webbplatsen/plattformen, köp i vår onlinebutik, köp av programvara/ (t.ex. vid köp i vår onlinebutik eller i eBay, registrering som kund ...) ber vi dig att tillhandahålla följande personuppgifter:

   • Uppgifter som identifierar dig personligen, t.ex. namn och e-postadress, adress, fakturerings- och leveransadress/ och telefonnummer.
   • Information om dina betalningsmedel,
   • andra personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga eller berättigade att samla in och behandla och som vi behöver för din autentisering, identifiering eller för att kontrollera de uppgifter som vi har samlat in.
   • Ovannämnda uppgifter behandlas i syfte att hantera avtalsförhållandet. Behandlingen av uppgifterna sker på grundval av artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. b DSF.

    De personuppgifter som vi har samlat in för ordern kommer att blockeras för vidare användning efter att avtalet har behandlats fullständigt. Dina data kommer att lagras fram till utgången av den lagstadgade garantiperioden och därefter raderas, om vi inte är skyldiga att lagra uppgifterna under en längre period i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. c DSF på grundval av lagrings- och dokumentationsskyldigheter enligt skatte- och handelslagstiftningen (från HGB, StGB eller AO) eller om du har samtyckt till lagring efter denna period i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. en DSF

  4. Användning av betaltjänstleverantörer

   För att behandla din beställning samarbetar vi också med de betaltjänstleverantörer som anges nedan. Inom ramen för behandlingen av betalningar kommer vi att vidarebefordra dina beställningsdata till den betaltjänstleverantör som du har valt - öronmärkt för betalningen - om detta är nödvändigt för behandling av betalningar. Du kan välja följande betaltjänstleverantörer för betalning hos oss. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter är i varje enskilt fall artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. b DSF

   • SOFORT (av Klarna)
    Om du väljer betalningsmetoden "OMEDELBART" kan du ange dina betalningsdata direkt efter det att avtalet har bekräftats, via ett gränssnitt som tillhandahålls av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Thersienhöhe 12, 80339 München ("OMEDELBART").och omedelbart behandla betalningen genom banköverföring. Vi påpekar att SOFORT:s dataskyddsbestämmelser gäller för detta. Information om hur SOFORT behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter finns i deras dataskyddsbestämmelser (https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/).

   • Betala direkt
    Om du har valt direkt betalning kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Dina betalningsuppgifter (t.ex. belopp, information om betalningsmottagaren) samt din bekräftelse på att betalningsuppgifterna är korrekta kommer att bearbetas av paydirekt GmbH för att betalningen ska kunna verkställas. Information om hur dina personuppgifter behandlas av direktörer och om dina rättigheter finns i deras dataskyddsbestämmelser https://www.paydirekt.de/agb/medien/paydirekt_datenschutzinformationen.pdf.

   • giropay
    Om du har beslutat att använda giropay behandlas betalningen av betaltjänstleverantören giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, Tyskland. Dina betalningsuppgifter (t.ex. belopp, betalningsmottagarens uppgifter) och andra uppgifter som leveransadressen behandlas av giropay GmbH. Information om hur dina personuppgifter behandlas genom girobetalning och om dina rättigheter finns i deras dataskyddsbestämmelser https://www.giropay.de/rechtliches/ sekretesspolicy.

  5. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

   Om ni uttryckligen har samtyckt i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. Med en DSF kommer vi att använda din e-postadress för att regelbundet skicka vårt nyhetsbrev till dig.
   Du kan säga upp prenumerationen när som helst, t.ex. via en länk i slutet av ett nyhetsbrev. Du kan också när som helst skicka din begäran om att avbryta prenumerationen till [email protected] via e-post (helst med ämnesraden: "Avsluta prenumeration på nyhetsbrev").

 2. Utlämnande av personuppgifter

  Dina data överförs inte till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.
  Vi vidarebefordrar endast dina data till tredje part om:

  • du har gett ditt uttryckliga medgivande att göra detta i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. en DSF),
  • detta är nödvändigt för att behandla avtalsförhållanden med dig (artikel 6.1). 1 mening 1 tänd. b DSF),
  • det finns en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter (artikel 6.1). 1 mening 1 tänd. c DSF)
  • utlämnandet är nödvändigt för att kunna hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande intresse värdigt skydd genom att inte lämna ut dina uppgifter (artikel 6.1). 1 mening 1 tänd. f DSF)

  I dessa fall begränsas dock omfattningen av de överförda uppgifterna till vad som är nödvändigt.

  Våra bestämmelser om uppgiftsskydd är förenliga med de tillämpliga data skyddsbestämmelserna och uppgifterna behandlas endast i Förbundsrepubliken Tyskland. Vi samarbetar emellertid också med tredje parter som kan behandla uppgifter utanför EU. Alla tredjepartsleverantörer som vi arbetar med finns med i vår deklaration om uppgiftsskydd.

  Dina personuppgifter kommer endast att överföras till tredjeländer eller internationella organisationer om kommissionen har fattat ett beslut om tillräcklighet eller om lämpliga garantier ges. Om dessa inte finns tillgängliga, utförs överföringen av uppgifter på grundval av de exceptionella omständigheterna i enlighet med artikel 49 i DSF.

 3. De registrerades rättigheter

  På begäran kan vi med glädje meddela om och vilka personuppgifter som rör din person lagras (artikel 15 i DSF), särskilt om syftet med behandlingen, kategorin av personuppgifter, de kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har utlämnats eller kommer att utlämnas, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rättighet att korrigera, radera, begränsa behandlingen eller invändningen, förekomsten av en rätt att överklaga, ursprunget till dina uppgifter om de inte har gjort det har samlats in av oss, och förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

  Du har också rätt att få alla insamlade personuppgifter rättade eller ofullständigt insamlade (artikel 16 i DSF).

  Dessutom har du den så kallade "rätten att glömmas bort", dvs. du kan kräva att vi raderar dina personuppgifter, förutsatt att de lagliga kraven är uppfyllda (artikel 17 i DSF).

  Oavsett detta kommer dina personuppgifter automatiskt att raderas av oss om det syfte för vilket uppgifterna samlades in upphör att gälla eller om behandlingen av uppgifterna är olaglig.

  Enligt artikel 7.1 3 DSF har du rätt att när som helst återkalla ditt medgivande till oss. På grund av detta kommer vi kanske inte längre att kunna fortsätta den databehandling som bygger på detta samtycke i framtiden.

  Oavsett detta kommer dina personuppgifter automatiskt att raderas av oss om det syfte för vilket uppgifterna samlades in upphör att gälla eller om behandlingen av uppgifterna är olaglig.

  Enligt artikel 7.1 3 DSF har du rätt att när som helst återkalla ditt medgivande till oss. På grund av detta kommer vi kanske inte längre att kunna fortsätta den databehandling som bygger på detta samtycke i framtiden.

  Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att det finns en rättslig grund för invändningar. Om ett återkallande äger rum raderas dina personuppgifter automatiskt av oss (artikel 21 i DSF).

  Om du vill utöva din rätt att återkalla eller göra invändningar skickar du ett e-postmeddelande till [email protected].

  Vid överträdelser av dataskyddsbestämmelserna har ni möjlighet att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i DSF. Den behöriga tillsynsmyndigheten är både Schleswig Holsteins statskommissionär för uppgiftsskydd (https://www.datenschutzzentrum.de/) och varje annan tillsynsmyndighet.

 4. Varaktighet för datalagring

  De insamlade uppgifterna kommer att lagras av oss så länge som det är nödvändigt för att verkställa de avtal som ingåtts med oss eller om du inte har utövat din rätt att radera eller din rätt att överföra data till ett annat företag.

 5. Cookies

  Vi använder cookies på vår webbplats. Det här är små textfiler som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Cookien innehåller information som är relaterad till den specifika enhet som används. Detta innebär dock inte att vi omedelbart får kännedom om er identitet.

  Dessa cookies anges som så kallade cookies från första part ("egna cookies") eller cookies från tredje part ("cookies från tredje part"). Cookies från första part anges av den webbplats du besöker och görs inte tillgängliga av webbläsare över domängränser. En cookie från tredje part ställs däremot in av en tredje part, dvs. inte av den webbplats som du för närvarande använder.

  Dessutom delas cookies in i tekniskt nödvändiga och tekniskt onödiga cookies. På vår webbplats anges både tekniskt nödvändiga cookies och tekniskt onödiga cookies i enlighet med följande punkter.

  1. Tekniskt nödvändiga cookies

   Tekniskt nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och leder till exempel till att vissa funktioner blir möjliga för dig i första hand. Dessa tekniskt nödvändiga cookies, som endast krävs och ställs in för den individuella nödvändiga onlinesessionen, raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.
   Den rättsliga grunden för användningen av dessa tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. f DSF.

  2. Tekniskt sett inte nödvändiga cookies

   Om ni har gett ert samtycke använder vi så kallade tekniskt onödiga cookies på vår webbplats. De cookies som inte är tekniskt nödvändiga används huvudsakligen för att utvärdera användningen av webbplatsen och användarens beteende, för att sammanställa rapporter om webbplatsens besökares verksamhet och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen.

   De cookies som vi använder, som inte är tekniskt nödvändiga, förklaras i vår cookie banner med avseende på deras funktion, varaktighet och eventuella tredjepartsmottagare av uppgifterna. Om vissa tredjepartsleverantörer använder sig av cookies som en del av den tjänst som tillhandahålls oss, kommer detta också att anges separat i vår sekretesspolicy.

   Den rättsliga grunden för användningen av cookies som inte är tekniskt nödvändiga är artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. en DSF, förutsatt att du har gett ditt medgivande.

   Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Dessutom har ni möjlighet att konfigurera inställningen av cookies när som helst. Du kan t.ex. ange att webbläsaren ska informera dig i förväg om inställningen av cookies eller att cookies ska nekas helt.

   Du kan när som helst återkalla ditt medgivande. Dessutom har ni möjlighet att konfigurera inställningen av cookies när som helst. Du kan t.ex. ange att webbläsaren ska informera dig i förväg om inställningen av cookies eller att cookies ska nekas helt.

 6. Google reCaptcha

  För att skydda dina förfrågningar via Internet Formuläret använder vi den tjänst reCAPTCHA som erbjuds av Google Inc.Frågan gör det möjligt att avgöra om indata görs av en människa eller om de görs på ett oriktigt sätt genom automatiserad maskinbearbetning. Frågan innehåller sändning av IP-adressen och eventuellt andra data som krävs av Google för tjänsten reCAPTCHA till Google. I detta syfte kommer ert bidrag att vidarebefordras till Google och användas där. Er IP-adress kommer dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i förväg. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och kortas ned där. På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av denna tjänst. Den IP-adress som överförs av webbläsaren i samband med reCaptcha kombineras inte med andra data från Google. För dessa uppgifter gäller de avvikande dataskyddsbestämmelserna för Google. Ytterligare information om Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 7. Åtgärder för marknadsföring/analys online

  Med den statistiska registreringen genom marknadsföringsåtgärder online vill vi utforma vår webbplats för att tillgodose behoven hos dig, vår användare, och ständigt anpassa och optimera användningen av den.

  Användningen av de marknadsförings- och spårningsåtgärder som vi använder online grundar sig på ert samtycke i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. en DSF.

  1. Google Analytics

   Om du har gett ditt medgivande använder den här webbplatsen Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited "Google". Användningen omfattar driftsläget "Universal Analytics". Detta gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner mellan flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och därmed analysera en användares aktiviteter mellan olika enheter.

   Google Analytics använder så kallade cookies. textfiler som lagras på datorn och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som cookie ger om din användning av den här webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer dock Google att korta ned sin IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi vill påpeka att Google Analytics har utökats till att omfatta IP-anonymisering på denna webbplats för att garantera anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering). IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra Google-data. Mer information om användningsvillkor och dataskydd finns på ( https://www.google.com/analytics/terms/se.html or https://policies.google.com/?hl=se).

   På den webbplatsoperatörens vägnar använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster till webbplatsoperatören i samband med webbplats- och Internetanvändning.

   Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är ert samtycke i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. en DSF.

   Mottagaren av insamlade data är Google.

   Personuppgifterna överförs till Förenta staterna enligt skölden för skydd av privatlivet mellan EU och Förenta staterna på grundval av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå. Certifikatet kan hämtas här (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

   Data som skickas av oss och som är länkade till cookies, användar-ID:n (t.ex. användar-ID:n) eller annonserings-ID:n tas automatiskt bort efter 14 månader. Data vars kvarhållningsperiod har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden.

   Du kan när som helst återkalla ditt medgivande med verkan för framtiden genom att förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning i webbläsarprogramvaran; Vi vill dock påpeka att ni i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen i sin helhet.

   Du kan också insamling av data som skapats av cookien och som är relaterade till att använda webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och Googles bearbetning av dessa data genom att aktivera och avsluta Browser-Add-on. Med hjälp av cookies som du väljer kan du inte samla in din information i framtiden när du besöker webbplatsen. För att förhindra att Universal Analytics samlar in data på flera enheter måste du välja bort alla system som används. Klicka här (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) om du vill aktivera Google Analytics för att aktivera cookie-alternativet för opt-out

  2. Google-webbteckensnitt

   På den här webbplatsen används så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google Inc. för enhetlig visning av teckensnitt. När du besöker vår webbplats läser webbläsaren in de Google-webbteckensnitt som krävs i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt på rätt sätt.

   Därför måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar genom detta, Google informeras om att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Användningen av dessa webbteckensnitt är av intresse för en enhetlig och attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. f DSF.

   Om webbläsaren inte stöder visning av webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn.

   Personuppgifter om Google Web Fonts överförs till Förenta staterna inom ramen för skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna på grundval av Europeiska kommissionens konstaterande av adekvat skyddsnivå. Certifikatet kan hämtas här (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

   Mer information om Googles webbteckensnitt finns på https://developers.google.com/fonts/faq och Googles sekretesspolicy: https://developers.google.com/fonts/faq and Google's privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

  3. Google Tag Manager

   På den här webbplatsen används Google Tag Manager. Med Google Tag Manager kan du hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Tag Manager-verktyget i sig (som implementerar taggarna) är en cookie-lös domän och samlar inte in någon personlig information. Verktyget utlöser andra taggar som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa data. Om den inaktiveras på domän- eller cookie-nivå kvarstår den för alla spårningstaggar som implementerats av Google Tag Manager.

   Mer information om Google Tag Manager finns på:https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

  4. Google Adwords

   Vi använder också annonseringsprogrammet "Google AdWords - Conversion Tracking" på nätet. Konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google. När du klickar på en annons som lagts av Google placeras en cookie för konvertering på enheten. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar, innehåller ingen personlig information och är därför inte personligt identifierbara. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien inte har upphört att gälla, kan du känna igen att du klickade på annonsen och var riktad till den sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Detta innebär att det inte finns något sätt att spåra cookies via AdWords-kunders webbplatser.

   Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att sammanställa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt att följa konverteringen. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning, vilket anger det totala antalet användare som har klickat på annonsen och omdirigerats till en sida med en konverteringsspårningstagg. De kommer dock inte att få någon information som kan användas för att identifiera användare personligen. Dessa syften utgör också vårt legitima intresse av databehandling i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. f DSF.

   Om du inte vill delta i spårningen kan du motsätta dig denna användning genom att förhindra installation av cookies från domänen "googleadservices.com" genom en motsvarande inställning i webbläsarprogramvaran (avaktiveringsalternativ). Du kommer då inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken. Mer information och Googles dataskyddsdeklaration finns på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/ .

  5. Google Remarketing På den här webbplatsen används Google Remarketing, en reklamtjänst för Google LLC ("Google"). Tredje parter, inklusive Google, serverar annonser på webbplatser på Internet. Tredje parter, inklusive Google, använder cookies för att servera annonser baserat på en användares tidigare besök på den här webbplatsen. Användare kan välja att inte använda Googles cookies genom att besöka sidan för undantag från Googles reklamförbud http://www.google.com/privacy_ads.html. Alternativt kan användare välja att inte använda Googles cookies av tredje part genom att besöka sidan för undantag i nätverksreklaminitiativet http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
  6. Facebook-pixel

   Med ert samtycke använder vår webbplats den så kallade Facebook-pixeln, som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA ("Facebook"). Vi använder den här pixeln för att spåra sidbesökarnas beteende efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt för oss att utvärdera hur effektiv Facebook-reklamen är för statistiska ändamål och marknadsundersökningar och att optimera framtida reklamåtgärder. De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av den här webbplatsen. Vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas emellertid av Facebook, så att det är möjligt att ansluta till respektive användarprofil och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamsyften, i enlighet med Facebook Data Usage Policy. Detta gör det möjligt för Facebook att placera annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook.Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör. En cookie kan också lagras på datorn för dessa ändamål. I sekretesspolicyn för Facebook hittar du mer information om skyddet av din integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/.

   Du kan också avaktivera funktionen "Anpassad publik" i avsnittet Annonsinställningar på: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna göra detta. Om du inte har något Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen European Interactive Digital Advertising Alliance.

   Klicka här om du vill återkalla ditt medgivande: OPT-OUT

  7. Bing Ads

   På den här webbplatsen används Bing ads Universal Event Tracking som är integrerat av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

   När en användare kommer till vår webbplats via en Bing-annons placeras en cookie i användarens webbläsare. Dessutom är ett kodavsnitt inbäddat på vår webbplats, som tillsammans med cookie-uppsättningen lagrar vissa data om användningen av webbplatsen.

   Inom ramen för s.k. spårning mellan enheter kan Microsoft vid behov spåra användaren genom flera elektroniska enheter. Detta gör att Microsoft kan visa personlig reklam till användaren på Microsofts webbplatser och appar.

   Personuppgifter som rör Bing ads Universal Event Tracking överförs till Förenta staterna enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna på grundval av Europeiska kommissionens konstaterande av adekvat skyddsnivå. Certifikatet kan hämtas här (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

   Mer information om Bing ads Universal Event Tracking finns på https://help.bingads.microsoft... och i Microsofts sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.

 8. Användning av Teamviewer

  För kundsupport använder vi programmet TeamViewer från TeamViewer GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen, Tyskland. Det går att hämta det här programmet. Vår kundsupport kan använda det här programmet för att få åtkomst till datorn.

  Du hittar information om Support-verktyget TeamViewer på: https://www.teamviewer.com/en/security/. TeamViewer GmbH:s sekretesspolicy finns här https://www.teamviewer.com/de/privacy-policy/.

  När vi tillhandahåller supporttjänster kommer vår personal att se din skärm, inklusive all tillgänglig information.

  När vi tillhandahåller supportttjäner och personlig att se din skärm, inklusive all tillgänglig information.

  Den rättsliga grunden för databehandling är ert samtycke i enlighet med artikel 6.a. 1 tänd. a DSF Om det finns ett avtal om kontraktsstöd är den rättsliga grunden artikel 6.1. 1 tänd. b DSF.

  Insamlingen, lagringen och bearbetningen av dessa uppgifter sker endast i syfte att tillhandahålla supporttjänster inom eller utanför avtalet mellan dig och oss.

 9. Live chat

  På vår webbplats hittar du ett LiveChat-plugin-program från LiveChat, Inc. 1 International Pl, Ste 1400, Boston, MA 02110-2619, USA De data som matats in för chatt lagras på LiveChats servrar. Behandlingen av dessa uppgifter utgör ett legitimt intresse enligt artikel 6.1. 1 tänd. f DSF, eftersom det tjänar den snabba kommunikationen med våra kunder.

  Personuppgifter om LiveChat kommer att överföras till Förenta staterna inom ramen för skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna på grundval av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå. Du kan hämta certifikatet här(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L16xAAC&status=Active#industries).

  Mer information om LiveChat finns på https://www.livechatinc.com/legal/security/ och i LiveChat Inc:s sekretesspolicy: https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/.

 10. Användning av YouTube

  Videor om YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, företrädd av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, finns på vår webbplats. Videorna lagras påwww.youtube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. På vår webbplats kan du alltså ansluta till YouTube. Vanligtvis skickas din IP-adress till YouTube när du besöker en webbplats med inbäddade videoklipp och cookies installeras på datorn. Vi har emellertid integrerat YouTube-videorna på vår webbplats med "utökat dataskydd". DuTube själv tillhandahåller detta utökade dataskyddsläge och ser till att inga cookies från början lagras på slutenheten. När du besöker webbplatsen i fråga upprättas emellertid även en anslutning till "DoubleClick"-nätverket av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, i "utökat dataskyddsläge" och din IP-adress överförs. Detta kommer särskilt att visa att ni har besökt vår webbplats. Dessa data kan dock inte tilldelas dig specifikt om du inte har registrerat eller fortfarande är registrerad hos YouTube eller någon annan Google-tjänst innan du besöker webbplatsen.

  Så fort du börjar spela upp en inbäddad video genom att klicka på den kommer YouTube endast att spara cookies på slutenheten på grund av det avancerade sekretessläget, som inte innehåller några personligt identifierbara data, såvida du inte är inloggad på en Google-tjänst för närvarande. Dessa cookies kan förhindras med lämpliga webbläsarinställningar och tillägg.

  Vi har varken kunskap eller inflytande över att YouTube eventuellt samlar in och använder dina data. Mer information finns i YouTube sekretesspolicy påhttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl.

 11. Sociala media

  På vår webbplats har vi tagit med länkar till våra webbplatser i de sociala nätverken (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Pinterest, LinkedIn) och vi har också tagit med länkar till våra webbplatser i de sociala nätverken. Vi vill påpeka att dessa länkar bara leder till vår webbplats i de nämnda nätverken, de är inte så kallade plugin-program som man till exempel kan dela eller länka information med på vår webbplats i nätverken. Såvitt vi vet är det inte tekniskt möjligt för sociala nätverk att samla in personuppgifter på vår webbplats enbart via länkarna. För syftet med och omfattningen av datainsamlingen efter vidarebefordran, se dataskyddsinformationen för respektive nätverk.

  Vi vill påpeka att uppgifter om besökare på vår webbplats också kan behandlas utanför EU:s område. Detta kan medföra risker för användarna, eftersom det kan bli svårare att genomdriva användarnas rättigheter. När det gäller amerikanska leverantörer som är certifierade inom ramen för skölden för skydd av privatlivet vill vi påpeka att de har åtagit sig att följa EU:s dataskyddsnormer.

  Dessutom är det möjligt att användaruppgifter kan behandlas av tredje part för marknadsundersökningar och reklam. Användarprofiler kan till exempel skapas med hjälp av användarbeteendet och användarnas intressen. Användarprofilerna kan i sin tur användas för att t.ex. placera annonser inom och utanför de sociala nätverk som förmodligen motsvarar användarnas intressen. I detta syfte lagras cookies vanligtvis på användarnas datorer, där användarnas användarbeteende och intressen lagras. Dessutom kan data lagras i användarprofilerna oberoende av de enheter som används av användarna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive sociala nätverk och är inloggade på det).

  Behandlingen av användarnas personuppgifter grundar sig på våra legitima intressen av effektiv information till användarna och kommunikation med användarna i enlighet med artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. f DSF. Om användarna av respektive leverantör uppmanas att ge sitt samtycke till databehandling (dvs. att ge sitt samtycke, t.ex. genom att markera en kryssruta eller bekräfta en knapp) är den rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1. 1 mening 1 tänd. en DSF.

  För en detaljerad presentation av respektive behandling och möjligheterna till invändningar (opt-out) hänvisar vi till följande sammanlänkade information från respektive leverantör. Även när det gäller begäran om information eller när det gäller att hävda era rättigheter som registrerad vill vi påpeka att dessa kan hävdas på effektivaste sätt i de sociala nätverken. Endast dessa har tillgång till sina användares uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och tillhandahålla information direkt. Om du ändå behöver hjälp, kontakta oss.

  1. Facebook (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) - Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/, Välj bort: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com, skölden för skydd av privatlivet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
  2. Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy, avanmälan: https://adssettings.google.com/authenticated, Integritetsskydd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
  3. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Sekretesspolicy/avanmälan: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
  4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Privacy Policy: https://twitter.com/de/privacy, avanmälan: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.
  5. Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Sekretesspolicy/välja bort: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
  6. LinkedIn Corp., Sekretesspolicy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Integritetsskydd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
 12. Datasäkerhet

  Vi gör allt vi kan för att vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att lagra dina personuppgifter på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för tredje part eller allmänheten. Om ni vill kontakta oss via e-post vill vi påpeka att konfidentialiteten för den överförda informationen inte kan garanteras helt med denna kommunikationsmetod. Vi rekommenderar därför att ni skickar oss konfidentiell information enbart per post.

 13. Aktualitet och ändring av denna uppgiftsskyddsdeklaration

  Denna uppgiftsskyddsförklaring är för närvarande giltig och daterad i december 2019.

  Det kan bli nödvändigt att ändra denna förklaring om uppgiftsskydd till följd av den fortsatta utvecklingen av vår webbplats och erbjudanden ovan eller på grund av ändringar i rättsliga eller officiella krav.

 14. Namn på och kontaktuppgifter för den registeransvarige och data skyddsombudet

  Den här sekretessinformationen gäller databehandling av:
  Ansvarig:
  Elektronik Billiger UG (haftungsbeschränkt)
  Kösliner Weg 13
  22850 Norderstedt