Ångerrätt

Du har rätt att återkalla avtalet inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Återkallningsperioden är fjorton dagar från och med den dag då avtalet ingicks.

För att kunna utöva sin återkallanderätt måste du informera oss (Elektronik Billiger UG (haftungsbeschränkt), Kösliner Weg 13, Norderstedt, 22850, e-post: [email protected]) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att återkalla avtalet. Du kan använda det bifogade formuläret för återkallning av prov för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att kunna iaktta återkallandeperioden räcker det att meddela att rätten till återkallelse har utövats före utgången av återkallandeperioden.

Konsekvenser av återkallande

Om du återkallar det här avtalet kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (andra än eventuella extra avgifter som uppstår om du väljer en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), omedelbart och senast fjorton dagar från den dag då vi får meddelande om att du återkallar det här avtalet. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen avtalats med dig. Du kommer inte i något fall att debiteras för denna återbetalning.

Exempel på återkallningsformulär

Om du vill avbryta kontraktet fyller du i det här formuläret och skickar det tillbaka till

E-post: [email protected]

I/vi (*) upphäver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Beställdes den (*)/ togs emot den (*): _____________________________________

Beställdes den (*)/ togs emot den (*): _____________________________________

Konsumentens/konsumenternas namn: _____________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress:

_____________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid anmälan på papper)

__________________

Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Om du vill skicka ett brev till oss kan du hitta adressen nedan below